De kringavonden voor 2024 zijn:

- 17 januari          20.00-22.00 uur
- 14 februari        20.00-22.00 uur
- 13 maart jaarvergadering
- 10 april              20.00-22.00 uur
- 15 mei               20.00-22.00 uur
- 12 juni               20.00-22.00 uur
juli en augustus - geen kringavonden
- 11 september  20.00-22.00 uur
-   9 oktober       20.00-22.00 uur
- 13 november   20.00-22.00 uur
- 11 december  20.00-22.00 uur

Activiteiten 2024
menu